‘Ωρα Μηδέν (Zero Hour)

Handcrafted with meticulous care by Stavros Messinis and printed on specialty paper using inkjet technology, each page invites you to indulge in the artistry of language. “‘Ωρα Μηδέν” is a testament to the fusion of design and literature, brought to life by Stavros Messinis. Immerse yourself in this enchanting collection and let the power of words ignite your imagination.

Specifications:

  • Poetic composition

  • Book dimensions: 23 cm x 12 cm

  • Pages: 80 + cover

  • Cover and book design: Stavros Messinis

  • Handcrafted and inkjet printed on specialty paper

 

  • Ποιητική σύνθεση

  • Μέγεθος βιβλίου: 23 εκ x 12 εκ

  • Σελίδες: 80

  • Εκτύπωση και σχεδιασμός βιβλίου και εξωφύλλου: Σταύρος Μεσσήνης

Published by: M-ART Books
ISBN: